Wedstrijdlijst

Partuur 1:
rimar uijthof
willem van marrum
jelmer uijthof
 
Partuur 2:
Marcel Koning
Rick Koning
Cornelis Zijlstra
 
Partuur 3: JD6320
Dion Groen
Herman Geert Visser
Alwin Bierema
 
Partuur 4:
Arjen Radix
Nolke Bergstra
Evert Sijbesma
 
Partuur 5:
Sjoerd van der kuur
Ab Hiddinga
Herre de vries
 
Partuur 6:
Maarten Jan de Haan
Willem Hein de Haan
Willem Meijer
 
Partuur 7:
Joran Gerbranda
Djurre Seerden
Iris vd Veen
 
Partuur 8: CrossFit Franeker
Johannes Talhout
Johannes Van Der Veen
Michel Van Der Veen
 
Partuur 9:
Andrys Osinga
Hendrik Brandsma
Igor kuiper
 
Partuur 10: Huts
Jisse Kemper
Patrick Nauta
Wytze Wassenaar
 
Partuur 11:
Michael van Coevorden
Sander Elgersma
Melvin Tolsma
 
Partuur 12:
Jeffrey guertin
Lars Bijlsma
Christiaan de haan
 
Partuur 13:
Yme van der Graaf
Janko Koopal
Erik vd Veen
 
Partuur 14:
Jurjen de Jong
Peter Herrema
Joël Herrema
 
Partuur 15: Cafe Gewoan Sven
Chris Outhuijse
Gooitzen Scheffer
Nick Leistra
 
Partuur 16: Nesta Shipping
Stefan Quisenaerts
Johan hibma
nick dorsselaer
 
Partuur 17: Knap Lastig
Jonathan Meeuwis
Rever Eric
Glennoe
 
Partuur 18:
Johannes de Best
Henk Nesse
Chris Anema
 
Partuur 19:
Edwin keijzer
Patrick sjollema
Siard bloemsma
 
Partuur 20: Team Haarsma
Gerard Hoekstra
Martin Schinkel
Jort Norder
 
Partuur 21:
Pieter vd Schoot
Patrick Scheepstra
Durk Ennema
 
Partuur 22:
Grietzen Broersma
Simon Zijlstra
Volgt
 
Partuur 23:
Johan Cats
André Hoekstra
Wilfred Idsinga
 
Partuur 24:
Jacob tijmersma
Hielke luimstra
Paul kooistra
 
Partuur 25: De beukers
Steven nesse
Jaring nicolij
Gert jan meekma
 
Partuur 26:
Marianne bierema
Stefan stuiver
Zeya korell
 
Partuur 27:
Douwe Jouke yntema
Eelke Van De meulen
Janhof
 
Partuur 28: Riedpolder
Boudewijn tulen
Reinoud monsma
Jelmer vd Meer
 
Partuur 29:
Mathew guertin
Chris Alkema
Henk Vonk
 
Partuur 30:
Cornelis Tuinenga
Hendrik vd Baan
Bas vd Baan
 
Partuur 31:
Gerrit Hoekstra
Pieter van Dijk
Allard Hutten
 
Partuur 32: Team Hiemstra
Wouter vd Meer
Sake vd Bij
Willem Kootstra
 
Partuur 33: Team Mutasport
Johan van der meulen
Jasper boomsma
Pieter jan leijenaar
 
Partuur 34:
Willem Zeilmaker
Siepie Roukema
Rick Alberda
 
Partuur 35: Littens 1
Keimpe Koldijk
Willem Buurstra
Gerrit R. Stemler
 
Partuur 36:
Laurens Looijenga
Johan Uythof
Marco de Groot
 
Partuur 37:
Jan Geert Dijkstra
Reinder huisman
Harm jilderda
 
Partuur 38:
Anne Wind
Bareld bos
Michel Nesse
 
Partuur 39: KV Minnertsga
Gerard Sinnema
Jacob Wassenaar
Rein S Faber
 
Partuur 40:
Michiel De jong
André Dijkstra
Broer jan zaagemans
 
Partuur 41:
Jesse van der molen
Mart van der molen
Bart rijenga
 
Partuur 42:
Jan Bosma
Remco Bruinsma
Niels Heeres
 
Partuur 43:
Jurre rinia
Sander rinia
Robert rinia
 
Partuur 44:
Lowie quisenaerts
Meindert riem
Norbi helik
 
Partuur 45:
Peter Talsma
Jan Jelle Jongsma
Gerrit Meijer
 
Partuur 46:
Bauke de Boer
Sjoerd Atze de jong
Sybold de boer
 
Partuur 47:
John mons
Marten hiemstra
Erik de Groot
 
Partuur 48:
Rianne Vellinga
Remco Vellinga
Jeroen Miedema
 
Partuur 49:
Daniel Scholten
Marc wijbenga
Cees tuinstra
 
Partuur 50: Friet van Piet
IJje-JanTeertstra
Eibert Tigchelaar
Steven de Bruin
 
Partuur 51:
tjipko vellinga
atze bosch
chris hiemstra
 
Partuur 52:
Bauke van der Graaf
Karel Nijman
Daniël iseger
 
Partuur 53:
René Politiek
Ids Hellinga
Klaas-Anne Terpstra
 
Partuur 54:
Johan Abma
Tjepco Miedema
Jan Hospes
 
Partuur 55:
Johan Hettema
Erik bakker
Bauke Postma
 
Partuur 56: Wat de B wil
Patrick Dijkstra
Simon De B
Bojingels van duijn
 
Partuur 57:
Harry Mons
Theun van der Molen
Johan Kwast
 
Partuur 58: Cafe de rus
Martijn olijnsma
Jd de groot
Ajanema
 
Partuur 59:
Willem Miedema
Tjitse Hoekstra
Kevin Hoekstra
 
Partuur 60: Thommietrans
Thomas scheffer
Wiebe Anema
Sjoerd Bakker
 
Partuur 61: Doad sooitsjuh
Gerard rutten
Jan rutten
Ferdinand knier
 
Partuur 62:
Klaas Meinsma
Reinout Dijkstra
Frits Hoekstra
 
Partuur 63:
Margreet Visser
Adnan Jarjour
Lennard Feenstra
 
Partuur 64:
Friso Boomsma
johannes wassenaar
reitse klijnsma