Met nog een dikke 3 weken te gaan schiet het al weer aardig op naar 14 juni. Het belooft weer een schitterende kaatsdag te worden met een hoop parturen. Bij het schrijven van dit bericht staat de teller op 45 parturen en wij gaan er vanuit dat hier nog wel een paar parturen bijkomen.

 

Het comité heeft uiteraard niet stil gezeten afgelopen maanden/weken. Er is weer een hoop werk verzet om de kaatsdag weer zo schitterend mogelijk te laten verlopen. Sponsoren, prijzen, vergunningen, de burgemeester van Franeker die het openingswoord zal verrichten en uiteraard hebben wij ook weer een bekende Fries bereid gevonden die de prijsuitreiking wil verzorgen. Ook hebben we weer 9 scheidsrechters kunnen strikken die de belangrijke taak hebben om de partijen in goede banen te leiden en niet te vergeten de vrijwilligers die ons de gehele dag zullen bijstaan. 

Belangrijk om te vermelden is ook nog het volgende. Even als de 2 voorgaande edities zijn wij er op aangesproken door kaatsvereniging Jan Bogtstra dat het absoluut niet toegestaan is om de kaatsarena te betreden met voetbalschoenen. Het kaatsveld heeft hier te veel onder te lijden en met het oog op de echte PC waarbij het veld in topconditie moet zijn wil men niet het risico lopen door het veld om te laten ploegen door die te grote noppen. Vorig jaar heeft het veld mede door de ZachteBal PC een behoorlijke opdonder gehad en is de toplaag dermate aangetast dat ook tijdens de PC het veld niet in optimale conditie er bij lag. Hou hier dus rekening mee en kom niet met voetbalschoenen op het veld, scheidsrechters hebben de instructie gekregen hier goed op te letten en zullen bij contstatering desbetreffende vriendelijk doch dringend verzoeken om deze uit te doen.

Dan de ZachteBal PC zelf, ja het begint te kriebelen. Nog een paar weekjes en dan is het zover, vanaf dinsdag na pinkstermaandag zal het comité met enkele vrijwilligers de arena gereed maken. De blauwe kleden zullen rond het sjukelan gespannen worden en de tenten zullen geplaatst worden. De loting vind plaats op zaterdag 7 juni, een week voor de partij. Zoals gebruikelijk is dit weer een openbare loting in de Bogt Fen Guné. De deelnemers mogen zelf hun lot bepalen, wij als comité willen absoluut niet de suggestie gewekt hebben dat er "gezet" is.

Op 14 juni vanaf 09.00 uur start de ZachteBal PC en wij hopen natuurlijk dat we er een lekker weertje bij krijgen. De entree is gratis, de koffie een euro wat wil een toeschouwer nog meer? Ja natuurlijk een hoop strijd en een hoop kaatsen!! Wij kunnen u verzekeren dat u mooi, spannend en veel kaatsgeweld zult zien. Het comité ZachteBal PC nodigt dan ook één ieder uit om te komen kijken.

Tot dan,

Comité ZachteBal PC