De eerste omloop van de Zachte Bal PC, editie 2014.

1.


Gerlof Glazema
Jildert Glazema
Syrt Glazema
1
2

5
6
 
2.


Chris Anema
Egbert Jan Goslinga
Hans Wierda
           
3.


S. Noordmans
Willem Brouwer
Thomas Bida
4
4

5
6
 
4.


Willem Buurstra
Rocco Tolsma
Douwe de Boer
           
5.


Jack van Emmen
Eric Reversma
Jonathan Meeuwis
0
0

5
6
 
6.


 P. Sjollema
Anne Wind
Ramon Hogerhuis
           
7.


Klaas Meinsma
Reinoud Dijkstra
Frits Hoekstra
0
0

5
6
 
8.


Bauke van der Graaf
Jasper Boomsma
Jan Hospes
           
9. Wytse Hempenius
Tjipko Vellinga
Pieter Bakker

5
6


1
0

 
10.Christa Hoekstra
Ryan Collins
Sophie Lobejko

           
11.


Pieter Westra
Jurjen Ypma
Eelco
0
0

5
6
 
12.


Hendrik de Jong
Erik Seerden
Wietse Jan Dijkstra
           
13.Jelle Harm Kooistra
Hendrik Jan van der Baan
Bas van der Baan

4
6


5
6

 
14.Peter de Boer
Erik de Boer
Louwents Reitsma

           
15.Jan Eeltsje van der Meij
Jelmer Westra
Jacob Dirk Tuinenga

3
2


5
6

 
16.Erik de Groot
Kars Zeinstra
Dennis Zijlstra

           
17.


Jan Hof
Chris Outhuijse
Gooitzen Scheffer
3
6

5
6
 
18.


Dylan Drent
Hans Wassenaar
Jan Dirk de Groot
           
19.Sarah Woltman
Samantha Visser
Nely Kuik

0
6


5
6

 
20.René Talsma
Geert Boomstra
Romy van der Veen

           
21.Hendrik Brandsma
Andrys Osinga
Igor Kuiper

3
2


5
6

 
22.John Mons
Marten Hiemstra
Erik Bakker

           
23. Jeffrey Guertin
Mathew Guertin
Bas van der Zee
2
2

5
6
 
24. Joost Meijer
Paul Kooistra
Tjalling Sikma
           
25.Gerrit Meijer
Dennis Wijnjeterp
Johannes Boersma

5
6


0
2

 
26.Chris van Dijk
Ruurd Pijpker
Chris Alkema

           
27.


Sjoerd Atze de Jong
Sybren Beerd de Jong
Klaas Goodijk
5
6

4
6
 
28.


René Kuiken
Irolt Dijkstra
Sys Dijkstra
           
29.


Remco Vellinga
Sydo Zondervan
Rudolf Cleveringa
1
6

5
6
 
30.


Pieter Sybren Scharringa
Paulus Yde Walda
Jelle Scharringa
           
31.Ronald Steenstra
Johannes Hibma
Martin van der Vijver

0
0


5
6

 
32.Henk Vonk
Johan Uijthof
Pieter Algra

           
33.


Robert Rinia
Jan Bauke Tolsma
Kevin Jaarsma
5
1

6
0
 
34.


Meindert Riem
Steven Breimer
Gerard Rutten
           
35.


Laurens Looijenga
Billiam Herrema
Douwe Bosma
3
2

5
6
 
36.


Douwe Talhout
René Politiek
Johannes Talhout
           
37.Hendrik Terpstra
Feite Klijnstra
Wouter Hylkema

3
0


5
6

 
38.Jan van Duijn
Edwin Hiemstra
Sander Hoekstra

           
39.


Edwin Seepma
Bas Schoot
Ferdinand Knier
0
2

5
6
 
40.


Adnan Jarjour
Arjan Bleeker
Dion Groen
           
41.Jan Jelle Jongsma
Marco Lautenbach
Sjoerd Boonstra

2
0


5
6


42.Frank de Vries
Richard van Wier
Feite de Haan

           
43.


Lindert Vissert
Marielle Postma
Ronald Postma
0
2

5
6
 
44.


Rudolf Soepboer
Tjibbe Hansma
Lennart Adema
           
45.


 Mathijs van Wieren
René Bloem
Jacco Kingma
5
6

0
0
 
46.


Frens de Ruiter
Nynke de Ruijter
Marrit Kuperus
           
47.


Janyck Strobl
Menno Zijlstra
Johan Hettema
5
0

6
2
 
48.


Michel Hoekstra
Mike Hoekstra
Aldert Sijtsma
           
49.Hendrik Bakker
Alle van der Ploeg
Johan Dijkstra

2
4


5
6

 
50.Gerrit Herrema
Robert Cutress
Peter Herrema

           
51.


Allard Hoekstra
Steven Nesse
Mark Kwast
5
3

6
4
 
52.


Theun van der Molen
Edwin Keijzer
Michel Nesse
           
53.Rick Koning
Pieter Smink
Hein Glastra van Loon

1
4


5
6


54.Willem van Duijn
Cor Boonstra
Albert Nieuwenburg

           
55.


Bennie Hof
Henk Nesse
Katrien Hof
2
4

5
6
 
56.


Sander Hof
Durk Terpstra
Cornelis Jensma
           
57.


Titi Guertin
Allard Hutten
Stefan Kleefstra
    58.


Jurjen de Vries
Eibert Siem Terpstra
Wilfred Kingma
           
59.


Remco Bruinsma
Jan Bosma
Daniël Scholten
1
0

5
6
 
60.


Harm Jilderda
Reinder Huisman
Jan Geert Dijkstra
           
61.Harry Mons
Jacob Tijmersma
Lowie Quisenarts

5
6


0
0

 
62.Sybren Reitsma
Bert Haitsma
Thomas Sprik